Energetische massage

Energetisch werk is heel subtiel. Zachte aanraking en werken op afstand van de huid wisselen elkaar af. Soms is het fijn om wat meer aanraking te voelen, steviger te aarden of het eigen lichaam wat beter te voelen. Energetische massage kan daarbij helpen. Het energetische aspect blijft bestaan, wat de massage diep laat doorwerken op meerdere niveau’s.

Iedere vorm van massage en energetisch werk gaat over de kleding heen. Het is daarom aan te raden om loszittende kleding te dragen.

Polariteitsmassage

Een type energetische massage die een brug vormt tussen subtieler energetisch werk (healing) en zachte masserende handelingen zonder druk uit te oefenen. Polariteitsmassage maakt gebruik van polariteiten in het lichaam. De massage verbindt polariteiten in het lichaam zoals hoofd, buik en voeten en verbindt innerlijke processen zoals denken, voelen en gronden.

Dynamische massage

Een vorm van energetische massage die werkt met ritmisch wiegende, schuddende, stretchende en verende bewegingen. De massage kan zacht of steviger zijn en wordt veelal ervaren als diep ontspannend en koesterend.